O szkole

Nasza szkoła jest nowoczesną placówką. Posiadamy doskonałe zaplecze, dobrze wyposażoną bibliotekę, salę komputerową, klasopracownie, salę gimnastyczną oraz świetlicę i stołówkę. 

Zapewniamy wszechstronny rozwój każdego ucznia. Wyposażamy go w wiedzę operatywną, umiejętności oraz wartości moralne. Staje się to możliwe dzięki przyjaznej atmosferze, wnikliwemu poznaniu możliwości intelektualnych uczniów, ich uwarunkowań psychicznych i rodzinnych. Nasi wychowankowie życzliwie odnoszą się do otoczenia, świadomie kierują własnym życiem i odnoszą sukcesy. W działaniach dydaktyczno - wychowawczych rodzice pełnią rolę wspierającą i współtwórczą.

Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działania na takich wartościach jak:
  • - miłość
  • - mądrość
  • - szczęście.
 
W naszej szkole każdy uczeń czuje się dobrze. Pod kierunkiem nauczyciela - przewodnika i przyjaciela, w poczuciu bezpieczeństwa, w atmosferze życzliwości i zaufania, korzystając z szerokiej bazy, chętnie pracuje na miarę swoich możliwości i odnosi sukcesy. 
 
Zadania, ktore realizujemy:
  • - Budujemy w naszych wychowankach poczucie własnej wartości oraz wartości każdego człowieka.
  • - Z pasją i entuzjazmem przekazujemy uczniom wiedzę operatywną i jesteśmy przykładem postępowania opartego na przyjętych wartościach.
  • - Wspólnie z rodzicami przygotowujemy ich do pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych i zawodowych.
 
Praca, która owocuje wdzięcznością uczniów, uznaniem rodziców i zadowoleniem społeczeństwa przynosi nam wszystkim satysfakcję.
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
 
 

Informacje i pliki

Najbliższe wydarzenia

Pn Paź 14, 2019
Dzień Edukacji Narodowej

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy
Prątnica 9
14-260 Lubawa
tel./faks + 48 89 645 04 40
e-mail: szkolapratnica@gmail.com

Szkoła na Facebooku