Pedagog

Funkcję pedagoga szkolenego w Zespole Szkół w Prątnicy pełni pani Joanna Kochańska.
Współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno - wychowawczy szkoły , m. in. z:
 
* Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
* Komendą Miejską Policji
* Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
* Sądem Rodzinnym - Wydział Rodzinny i Nieletnich.
 
Pedagog szkolny prowadzi porady i kosultacje dla rodziców w zakresie:
- rozpoznawania trudności w nauce, bądź innych niepowodzeń szkolnych doświadczanych przez dziecko
- potrzeby udzielania dziecku pomocy psychologiczno - pedagogicznej
- niepokojących rodziców zmian, jakie pojawiają się w zachowaniu dziecka
- trudnych relacji dziecka z rówieśnikami, nauczycielami lub rodzeństwem
- każdej sprawie niepojącej rodziców sprawie, która jest dla nich ważna
 
  • oraz dla wszystkich uczniów, kiedy:
- Masz problem  i nie umiesz sobie z nim poradzić
- Czujesz, że nikt cię nie rozumie, jesteś osamotniony, odrzucony
- Chciałbyś z kimś porozmawiać
 
 
Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2016/2017
 
 Godz. lekcyjne  Poniedziałek  Wtorek  Środa Czwartek  Piątek 
08:00-08:50       Świetlica   Zajęcia rewalidacyjne
09:00-09:45 Praca pedagoda  Praca pedagoda    Zajęcia indywidualne  Praca pedagoda 
09:50-10:35 Praca pedagoda  Zajęcia rewalidacyjne  Praca pedagoda  Praca pedagoda  Praca pedagoda 
10:50-11:35
Doradztwo zawodowe  Zajęcia indywidualne  Praca pedagoda  Zajęcia indywidualne  Praca pedagoda 
11:50-12:35  Praca pedagoda Praca pedagoda  Praca pedagoda  Praca pedagoda   
12:45-13:30  Praca pedagoda  Zajęcia indywidualne  Praca pedagoda  Praca pedagoda   
13:35-14:20  Praca pedagoda  Praca pedagoda   Praca pedagoda    
14:25-15:10    Praca pedagoda  Kółko historyczne     
 
 
Gabinet pedagoga znajduje się w budynku gimnazjum pok. nr 18  I piętro.

Informacje i pliki

Najbliższe wydarzenia

Pn Paź 14, 2019
Dzień Edukacji Narodowej

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy
Prątnica 9
14-260 Lubawa
tel./faks + 48 89 645 04 40
e-mail: szkolapratnica@gmail.com

Szkoła na Facebooku